Масло за хидраулика

Од многуте видови на масла на пазарот, хидраулични масла се едено од најпознатите типови на масла кои имаат широк опсег на употреба. Во оваа област, Eni е присутна со широк спектар на производи со различни карактеристики. Заеднички карактеристики на сите производи се: високо квалитетни суровини и методи на производство, со посебен фокус на аспектите на животната средина.

Повеќе »

Масла за индустриска опрема

Маслата за индустриска опрема (рачен менувач) се користат во индустрискиот сектор.

Eni во својата палета на производи нуди широк спектар на производи кои се карактеризираат со висок квалитет на сите компоненти, кои обезбедуваат високи перформанси при подмачкување, заштита и зголемен животен век на опрема.

Повеќе »

Масло за турбина

Благодарение на континуираното истражување и развој, Eni во својата палета на производи нуди широк спектар на високо квалитетни производи наменети за употреба во многу индустриски процеси. Во оваа област, Eni има развиено производи, формулирани од специјално направени неконвенционални база за софистицирани апликации, каде е неопходна одлична отпорност на оксидација.

Повеќе »

Масло за компресори

Маслото за компресори се користи во сите индустриски комплекси каде воздух или гас се користи за движење на електричениот алат, климатизации, грејни системи и за други намени.

Маслата за компресор се многу сложени производи кои бараат исклучителни техничка експертиза и супериорен квалитет на суровини.

Масло се заснова на минерална или синтетички-базирана основа, во зависност од пропишаните физички и хемиски својства.

Повеќе »

Масло за обработка на метали

Ова е област во која е направена правата линија од високо-перформансни произвопдите на Eni производите, кои можат да одговорат на најсложените потреби и влијание на зголемена продуктивност на опремата со посебен аспект на екологијата и заштитата на животната средина.

Повеќе »

Масла за циркулација

Благодарение на континуирано истражување и развој на Eni во својата палета на производи нуди широк спектар на високо квалитетни производи наменети за употреба во многу индустриски процеси.

Повеќе »

Масло за лизгачки стази и опрема за бушење

Благодарение на континуирано истражување и развој на Eni во својата палета на производи нуди широк спектар на високо квалитетни производи наменети за употреба во многу индустриски процеси.

Повеќе »

Масло за текстилната индустрија

Благодарение на континуираното истражување и развој на Eni во својата палета на производи нуди широк спектар на високо квалитетни производи наменети за употреба во многу индустриски процеси.

Повеќе »

Средства за заштита од корозија

Благодарение на континуираното истражување и развој на Eni во својата палета на производи нуди широк спектар на високо квалитетни производи наменети за употреба во многу индустриски процеси.

Повеќе »

Масти

Масти се полу-течни или полу-цврсти масла кои се користат за подмачкување на механички делови, каде што маслото како течно мазиво не ги задоволува потребите од технички или економски причини.

Eni еден од водечките производители на масти со широк спектар на производи кои можат да одговорат на потребите на индустрискиот и автомобилски сектор.

Повеќе »