Масти

Масти

Масти се полу-течни или полу-цврсти масла кои се користат за подмачкување на механички делови, каде што течните масла не ги исполнуваат потребите од технички или економски причини.

Eni е еден од водечките производители на масти со широк спектар на производи кои можат да одговорат на потребите на индустрискиот и автомобилски сектор